Esiintyjät

Green Production -seminaari antaa kokonaiskuvan elokuva-alan parhaista kestävistä käytännöistä.

Kaisa_Astikainen.jpg

Kaisa astikainen

Tuotantoyhtiö Bufossa työskentelevä Kaisa Astikainen on Suomen ensimmäinen elokuva-alan kestävyyskoordinaattori. Hän on työskennellyt kotimaisten tv-sarjojen ja elokuvien parissa monipuolisissa tuotannon tehtävissä vuodesta 2005. Kaisa valmistui maisteriksi vuonna 2016 Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitokselta opinnäytteellä "Vihreä elokuvanteko – ideologia, edelläkävijät ja käytännöt".

Kestävyyskoordinaattori tarkastelee tuotannon kaikkia vaiheita kestävyysnäkökulmasta. Merkittävin osa työstä on etukäteissuunnittelua: kyseiseen tuotantoon liittyvien haasteiden tunnistamista, parhaiden ratkaisujen etsimistä sekä käytännön järjestelyitä.

Vastuuhenkilön rooli on usein ratkaisevan tärkeä vihreiden tavoitteiden saavuttamiselle. Hän hallitsee kokonaisuuden, viestii tavoitteista ja keinoista muille, vastaa kysymyksiin, ratkoo haasteita ja seuraa tavoitteiden täyttymistä.

mervi.kemppainen.jpeg

Mervi kemppainen

BioRex Cinemasin teatteripäällikkö Mervi Kemppainen on elokuvateatteritoiminnan kestävyyttä edistävän Green Screen -mallin puolestapuhuja. Green Screen -elokuvateatterit analysoivat toimintansa ympäristövaikutuksia ja panostavat ekologisiin, teknologisesti kehittyneisiin ratkaisuihin. Kyse on myös asenteesta: valmiudesta etsiä kestäviä vaihtoehtoja ja kehittää uusia toimintatapoja.

Vihreät elokuvateatterit säästävät energiaa, suosivat uusiutuvia energialähteitä, kierrättävät, vähentävät jätteen määrää ja käyttävät kierrätysmateriaaleja. Teattereiden lämmitys, ilmastointi ja valaistus sekä uuden elokuvateknologian käyttöönotto ovat avainasemassa energiankulutuksen minimoimisessa.

Mervi on perehtynyt myös Suomen mahdollisuuksiin toimia kansainvälisenä suunnannäyttäjänä Green Screen -hankkeissa. Suomi voisi ottaa merkittävän roolin kestävien ratkaisujen kehittelyssä ja vihreän teknologian viennissä.