Kestävien tuotantojen ABC

Kestävät elokuvatuotannot minimoivat ilmastopäästönsä sekä ympäristöjalanjälkensä. Vastuuhenkilö, hyvä ennakkosuunnittelu, mitattavat tavoitteet, toimivat järjestelyt ja tiivis seuranta ovat onnistumisen edellytys. Kestävyystyön osa-alueita ovat mm. energiankulutus, liikkuminen, ruokahuolto, kiertotalouteen osallistuminen ja haitallisten kemikaalien välttely. Kuvauspaikkoja kunnioittavat tuotannot huomioivat myös kulttuuriset ja sosiaaliset ulottuvuudet mm. suosimalla paikallisia, vihreisiin arvoihin sitoutuneita kumppaneita.

Producers Guild of American laatima Unified Best Practices Guide on kattava opas kestäviin käytäntöihin vuodelta 2011. PGA:n ylläpitämä Green Production Guide -nettisivusto taas tarjoaa jatkuvasti päivittyvän tieto- ja työkalupaketin elokuvatuotantojen käyttöön.

 
 
clouds-2085112_1920.jpg

ILMASTOPÄÄSTÖJEN MINIMOINTI

Vastuullinen elokuvatuotanto pyrkii minimoimaan aiheuttamansa ilmastopäästöt. Hiilijalanjälki on tärkein yksittäinen kestävyyden mittari. Elokuva-alan ympäristövaikutukset ovat merkittäviä: sähkönkulutus, liikenne sekä materiaalien kulutus selittävät valtaosan ilmastopäästöistä. Hiilijalanjäljen laskeminen, päästöjen jatkuva seuranta ja minimointi ovat edellytys vihreiden tavoitteiden saavuttamiselle.

Kestävissä tuotannoissa käytetään mahdollisimman vähän fossiilisia energialähteitä ja polttoaineita sekä öljypohjaisia materiaaleja. Energiansäästö, uusiutuva energia ja lentämisen vähentäminen ovat vihreitä ratkaisuja. Myös kiertotalous, vastuullinen ruokahuolto ja materiaalivalinnat ovat sidoksissa ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Vaikka ilmastopäästöjen minimointi on ensisijainen tavoite, syntyneiden päästöjen hyvittäminen on usein osa kestävää toimintaa. Vastuullinen tuotanto voi esimerkiksi rahoittaa puiden istuttamista saavuttaakseen hiilineutraaliuden.

 
pexels-photo-433308.jpeg

VIHREÄT ENERGIARATKAISUT

Elokuvatuotannossa energiansäästö sekä sähkösopimus uusiutuvan energian, kuten aurinko- tai tuulivoiman, käytöstä ovat kestävyystyön ydintä. Sen sijaan esimerkiksi kuvauspaikoilla aggregaatteihin turvautumista on syytä välttää viimeiseen saakka. Hyviä keinoja energiansäästöön ovat mm. maltillinen sisälämpötila, yöksi lämpötilaa laskeva termostaatti sekä sopivaksi säädetty ilmastointi. Kestävä tuotanto suosii mm. led-valoja, sammutettavia pistorasioita ja energiatehokkaita laitteita, kuten läppäreitä pöytäkoneiden sijasta. Elektronisia laitteita ei myöskään pidetä turhaan valmiustilassa. Energiansäästö tarkoittaa tuotannolle myös taloudellisia säästöjä.

 
plane-170984.jpg

Liikkuminen ja matkustaminen

Liikenne on merkittävä päästölähde myös elokuva-alalla. Kestävään tuotantoon osallistuvia kannustetaan käyttämään lihasvoimaa tai julkista liikennettä mahdollisuuksien mukaan. Työtehtävissä auton käyttö vähenee mm. suunnittelemalla ajoreitit ja hoidettavat asiat etukäteen. Autoja ei myöskään tyhjäkäytetä. Vihreän tuotannon kuvauspaikkakuljetukset hoituvat usein minibussilla tai kimppakyydeillä. Autoja vuokrattaessa tai hankittaessa valitaan hybridi-, sähkö-, kaasu- tai etanoliauto tai mahdollisimman vähäpäästöinen bensiiniauto. Lentomatkustamista vältellään viimeiseen saakka: kestävä tuotanto suosii junaa pidemmillä matkoilla.