Kestävien tuotantojen ABC

Kulttuurialojen kestävät tuotannot minimoivat ilmastopäästönsä sekä ympäristöjalanjälkensä. Vastuuhenkilö, hyvä ennakkosuunnittelu, mitattavat tavoitteet, toimivat järjestelyt ja tiivis seuranta ovat onnistumisen edellytys. Kestävyystyön osa-alueita ovat mm. energiankulutus, liikkuminen, ruokahuolto, kiertotalouteen osallistuminen ja haitallisten kemikaalien välttely. Kuvaus-, konsertti- ja tapahtumapaikkoja kunnioittavat tuotannot huomioivat myös kulttuuriset ja sosiaaliset ulottuvuudet esimerkiksi suosimalla paikallisia, vihreisiin arvoihin sitoutuneita kumppaneita.

Producers Guild of American laatima Unified Best Practices Guide on kattava opas elokuva-alan kestäviin käytäntöihin vuodelta 2011. PGA:n ylläpitämä Green Production Guide -nettisivusto taas tarjoaa jatkuvasti päivittyvän tieto- ja työkalupaketin elokuvatuotantojen käyttöön.

 
 
clouds-2085112_1920.jpg

ILMASTOPÄÄSTÖJEN MINIMOINTI

Vastuullinen kulttuurituotanto pyrkii minimoimaan aiheuttamansa ilmastopäästöt. Hiilijalanjälki on tärkein yksittäinen kestävyyden mittari. Kulttuurialojen ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Esimerkiksi elokuva-alalla sähkönkulutus, liikenne sekä materiaalien kulutus selittävät valtaosan ilmastopäästöistä. Hiilijalanjäljen laskeminen, päästöjen jatkuva seuranta ja minimointi ovat edellytys vihreiden tavoitteiden saavuttamiselle.

Kestävissä tuotannoissa käytetään mahdollisimman vähän fossiilisia energialähteitä ja polttoaineita sekä öljypohjaisia materiaaleja. Energiansäästö, uusiutuva energia ja lentämisen vähentäminen ovat vihreitä ratkaisuja. Myös kiertotalous, vastuullinen ruokahuolto ja materiaalivalinnat ovat sidoksissa ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Vaikka ilmastopäästöjen minimointi on ensisijainen tavoite, syntyneiden päästöjen hyvittäminen on usein osa kestävää toimintaa. Vastuullinen tuotanto voi esimerkiksi rahoittaa puiden istuttamista saavuttaakseen hiilineutraaliuden.

 
pexels-photo-433308.jpeg

VIHREÄT ENERGIARATKAISUT

Kulttuurituotannoissa energiansäästö sekä sähkösopimus uusiutuvan energian, kuten aurinko- tai tuulivoiman, käytöstä ovat kestävyystyön ydintä. Sen sijaan aggregaatteihin turvautumista olisi syytä välttää esimerkiksi kuvaus- ja konserttipaikoilla viimeiseen saakka. Hyviä keinoja energian säästämiseksi ovat mm. maltilliset sisälämpötilat, yöksi lämpötilaa laskeva termostaatti sekä sopivaksi säädetty ilmastointi. Kestävä tuotanto suosii mm. led-valoja, sammutettavia pistorasioita ja energiatehokkaita laitteita, kuten läppäreitä pöytäkoneiden sijasta. Elektronisia laitteita ei myöskään pidetä turhaan valmiustilassa. Energiansäästö tuo myös taloudellisia säästöjä tuotannoille.

 
plane-170984.jpg

Liikkuminen ja matkustaminen

Liikenne on merkittävä päästölähde myös kulttuurialoilla. Kestäviin tuotantoihin osallistuvia kannustetaan käyttämään lihasvoimaa tai julkista liikennettä mahdollisuuksien mukaan. Työtehtävissä auton käyttö vähenee mm. suunnittelemalla ajoreitit ja hoidettavat asiat etukäteen. Autoja ei myöskään tyhjäkäytetä. Kestävien tuotantojen kuljetukset hoituvat usein minibussilla tai kimppakyydeillä. Autoja vuokrattaessa tai hankittaessa valitaan hybridi-, sähkö-, kaasu- tai etanoliauto tai mahdollisimman vähäpäästöinen bensiiniauto. Lentäminen on yksi kulttuurialojen suurimmista ilmastosynneistä: yläilmakehässä suhataan kuvaus- ja esiintymispaikoille, festivaaleille ja kansainvälisiin kulttuuririentoihin. Kestävissä tuotannoissa lentomatkustamista vältellään viimeiseen saakka: aina kun mahdollista, pidemmillä matkoilla suositaan junia.