Kestävien tuotantojen ABC

Producers Guild of American laatima Unified Best Practices Guide on kattava opas kestäviin käytäntöihin vuodelta 2011. PGA:n ylläpitämä Green Production Guide -nettisivusto taas tarjoaa jatkuvasti päivittyvän tieto- ja työkalupaketin elokuvatuotantojen käyttöön.

 
 
sheep-336474_1280.jpg

VASTUULLINEN RUOKAHUOLTO

Eläinperäisten tuotteiden säästeliäs käyttö, lähiruuan ja kausituotteiden suosiminen sekä ruokahävikin minimointi ovat ilmastotekoja. Myös luomu, free range ja reilun kaupan tuotteet ovat eettisiä valintoja. Vihreissä tuotannoissa käytetään ensisijaisesti kestoastioita. Jos kertakäyttöastioita on käytettävä, suositaan kompostoituvia tai kierrätettäviä materiaaleja. Vältettäviä hankintoja ovat esimerkiksi muoviset sekä yksittäispakatut tuotteet. Keittiötiloihin ja ruokailupaikkoihin sijoitetaan biojäteastiat ja muiden jätteiden lajittelupisteet. Kuvauspaikoilla vesiasemat ja täytettävät juomapullot ovat paras tapa järjestää vesihuolto.

 
shopping-2181584_1280.jpg

KIERTOTALOUTEEN OSALLISTUMINEN

Kestävä tuotanto toteuttaa kiertotalousajattelua: vuokraa, lainaa, hanki käytettynä, käytä, käytä uudelleen, anna tai myy eteenpäin. Esimerkiksi rekvisiittaa ja kalusteita ostetaan mahdollisimman vähän uutena. Hyvällä suunnittelulla kuvauspäivien kuormittavuus vähenee: samoja lavastemateriaaleja voi hyödyntää tuotannon eri vaiheissa aikatauluja koordinoimalla. Kun vielä käytetään ruuveja naulojen sijasta, rakennelmat on mahdollista purkaa materiaaleja vahingoittamatta. Jo hankintoja suunniteltaessa pohditaan niiden jatkokäyttöä tai vastaanottajaa, kuten elokuvakoulua tai kierrätyskeskusta. Myös materiaalien laatuun ja alkuperään kiinnitetään huomiota. Mänty on vihreämpi valinta kuin trooppinen kovapuu tai lastulevy. Kiertotalouteen osallistuminen, jätemäärän minimointi, kuten ladattavien akkujen käyttö, sekä kierrätys ovat itsestään selvä osa kestävää tuotantoa.

 
pexels-photo-333850.jpeg

kemikaalikuorman keventäminen

Erikoistehosteiden käyttöä ja toteutustapaa punnitaan kestävissä tuotannoissa myös ympäristönäkökulmasta. Savua voi tuottaa myrkyttömällä nesteellä, kun taas öljypohjaisten materiaalien polttamista on syytä välttää. Tuotannon kemikaalikuormaan vaikuttavat myös pyykkipesu- ja puhdistusaineiden laatu. Biohajoavat, hajusteettomat, ympäristö- ja allergiamerkityt tuotteet ovat vihreitä valintoja. Lavasteissa suositaan luonnollisia rakennusmateriaaleja ja myrkyttömiä maaleja. Liimat ja aerosolit ovat vältettävien tuotteiden listalla. Kestävä tuotanto huomioi myös välillisen kemikaalikuorman. Esimerkiksi puuvillan tuottamisessa käytetään runsaasti torjunta-aineita ja muita haitallisia kemikaaleja, minkä vuoksi luomupuuvilla, bambu ja hamppu ovat vihreämpiä vaihtoehtoja.